Hier staan wij voor

Onderstaande kernwaarden zijn leidend in ons bedrijf. Op deze basis werken wij graag met anderen samen.

Succes
Wat we doen, moet leiden tot goed resultaat. Voor onze opdrachtgevers, maar ook voor onszelf. En natuurlijk vieren we de successen met elkaar.

Vertrouwen
Vertrouwen en openheid is de basis van ons bedrijf en van de relaties met onze opdrachtgevers en collega-ondernemers.

Klantgerichtheid
We verplaatsen ons in jou en je bedrijf en adviseren graag over de beste oplossingen. Dat maakt dat ons team uitstekend aansluit bij je eigen business.

Vriendschap
We zijn persoonlijk en informeel, gunnen en brengen samen. Werken aan resultaat doen we het liefst binnen plezierige werkrelaties.

Dynamiek
Wij streven naar groei en ontwikkeling. Het leven is dynamisch en TR8COMM eveneens. Binnen deze dynamiek zijn we op ons best.

TEAMWORK

Als de spits doelpunten maakt en de verdediger laat alles door, is er geen sprake van succes. Een echt team helpt en vertrouwt elkaar, heeft begrip voor elkaar en werkt samen aan het beste resultaat.